Du lundi au vendredi de 9h à 20h / le samedi de 9h à 14h
ca · es · fr |

Campagnes actives

Profitez de ce que vous propose Masia Empordà

Vivez le meilleur Noël à Masia Empordà
Le goût authentique de Noël
Un bon sourire, de la bonne nourriture et de bons moments partagés.

À Masia Empordà, nous avons demandé: quel est le vrai goût de Noël?

Voir plus Voir plus
L'été arrive, les barbecues sont là !!
L'été arrive, les barbecues sont là !!

Voir plus Voir plus

Contactez-nous

contact_us_subtitle

Information de contact

De conformitat amb el que disposa el RGPD UE-2016/679 i la Llei Orgànica LOPDGDD  3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals; l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de FRICASH DE CARNS, S.L.; amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades tal com contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant escrit a: FRICASH DE CARNS, S.L. Ctra. De Roses, s/n  -17600- FIGUERES-GIRONA;, “Ref. Protecció de Dades” o e-mail a: info@fricash.com